זיהוי מקום המקדש

במאמרים שונים בהזדמנויות שונות פורסמו מאמרים בנוגע לזיהוי מקום המקדש.

בהפניה הבאה ניתן להגיע לספרם של הרב יוסף פלאי והרב נועם שפירא –

המסורת על מקום המקדש.

להלן מאמר המתייחס לזיהוי מקום המקדש:

הרב איתי אליצור – מקום המקדש

 

להלן כמה מאמרים שפורסמו לאחרונה כנגד המנסים לערער על זיהוי כיפת הסלע כמקום המקדש (ובפרט כנגד דברים שפרסם הרב אבי סילבצקי):

ר' אביעד גולדברג – תשובה למפקפקים במסורת

הרב עידוא אלבה – חובת שמירת המסורת

הרב יצחק מאיר יעבץ – תשובות לטענות כנגד העולים להר הבית

הרב בועז יעקובי – "ונסו הצללים"

הרב יאיר וייץ – העלייה להר הבית: הקושיות והתשובות והמצוה

הרב אלישע וולפסון – מותר ומצוה להקיף את מקום המקדש

הרב אלקנה ליאור – ההליכה בצד המערבי של הר הבית מותרת

דברי הרב אבי סילבצקי – עם הערות מאת הרב עזריה אריאל